Anna Popławska-Szilderabsolwentka Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej na kierunku Architektura i Urbanistyka(2007); stypendystka programu Sokrates/Erasmus na Politechnice w Walencji(2006). Od 2008 roku doktorantka na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, w Zakładzie Kompozycji Urbanistycznej zajmuje się tematyką rewitalizacji śródmiejskiej. Doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych polskich i zagranicznych pracowniach projektowych (Kraków, Walencja, Londyn) m.in. Ramon Esteve Estudio de arquitectura, Ellis Williams, Azman Architects, atelier Witold Cęckiewicz . Autorka i współautorka projektów z zakresu architektury i urbanistyki m.in. budynków mieszkaniowych, edukacyjnych i użyteczności publicznej. Wielbicielka minimalizmu i wypraw w nieznane. W pracowni shoq studio odpowiedzialna za dział architektoniczny.