Andrzej Ryniakabsolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej na kierunku Architektura i Urbanistyka(dyplom 2007); w 2006 studia w Niemczech w ramach programu Socrates Erasmus na Wydziale architektury Wyższej Szkoły technicznej w Coburgu. Dotychczasowa praktyka zawodowa, to staże w krakowskich biurach architektonicznych m.in. WBWK architekci oraz ATT architekci. Jest współautorem projektów wnętrz dużych obiektów handlowych, banków oraz projektów budowlanych i wykonawczych obiektów przemysłowych. Jest zwolennikiem architektury nowoczesnej, ale jednocześnie zrównoważonej i wynikającej z kontekstu miejsca. W pracy architekta docenia doświadczenie praktyczne oraz szerokie zainteresowania odnoszące się do designu, form przemysłowych i sztuk pięknych w ogóle. W zespole zajmuje się głównie projektami wnętrz i jest odpowiedzialny za techniczną stronę projektów.